SMARTPCB88 | Bảng mạch in | Mạch in PCB | Mạch in giá rẻ

Bài đọc nhiều

Tiện ích

Các ứng dụng, tools hỗ trợ vẽ mạch, làm mạch PCB.

Thiếc hàn chất lượng cao và chất lượng thấp

- Cheap solder, it's Not 60/40 alloy, maybe 10/90 or other alloy for reduce cost - Some good brands : Asahi, Electroloy, Lodestar, Mechanic, Kester, ... *** Video by Androkavo

Hướng dẫn xuất Gerber và Drill từ Orcad

Hướng dẫn xuất Gerber và Drill từ Orcad. Các bước thực hiện kèm hình ảnh minh họa.

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm EAGLE

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm vẽ mạch EAGLE. Các bước thực hiện kèm hình ảnh minh họa.

Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm vẽ mạch Altium Designer